analyse

Analyse er en måte å gå fram på for å sortere og få oversikt over informasjon vi har samlet inn i forskningen