alderspensjon

Penger du får fra staten
når du fyller 67 år.

Alderstrygd.