aktor

En advokat som har ansvaret for
og følger opp saken for den som anklager.

Den som anklager kaller vi påtalemyndighet.