aktivitet

Virksomhet.

Noe du gjør.

Kommunen skal sørge for
at de som ikke kan klare en jobb
skal ha en aktivitet,
for eksempel et dagtilbud.