advokatbevilling

En jurist som har lov til å yte rettshjelp
til privatpersoner og andre i en rettssak.