advokat

En jurist som har advokatbevilgning.

Gir råd om lov og rett,
hjelper i rettssaker.

Du har rett til advokat om du blir forhørt av politiet.

Utgiftene dekkes i spesielle tilfeller.