adressere

Skrive adresse på konvolutten.

Snakke eller skrive til noen.