60-årsuken

Ekstra ferieuke
for personer over 60 år.

Arbeidsgiver må få vite i god tid
når du ønsker å ta denne ferien.