16-dagersregelen

Regelen som sier at det må gå 16 dager
mellom hver gang du leverer egenmelding.